ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

MOTION for the refugees of Patras by the delegates of 3rd SWAN Conference
Social Work: A profession worth fighting for?12-13 September 2008

We, the delegates of 3rd Social Work Action Network (SWAN) conference, social work practitioners, service users, academics and students express our opposition to any attempt in violating the fundamental rights of refugees and asylum seekers in the area of Patras and internationally. Refugees’ rights shouldn’t be neither negotiated nor compromised.
We call for action all social workers to defend refugee’s rights to food, drinking water, and sanitation as well as the right to free and accessible heatlh care, housing education, welfare support and the right of inclusion in local societies with equality and dignity.Ψήφισμα του 3ου Συνεδρίου του Δικτύου Δράσης για την Κοινωνική Εργασία για τους πρόσφυγες της Πάτρας, που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμια Liverpool & Hope University με τίτλο: Κοινωνική Εργασία: Ένα επάγγελμα για το οποίο αξίζει να παλεύεις;
12-13 Σεπτέμβρη, Λίβερπουλ

Εμείς, οι σύνεδρου του 3ου συνεδρίου του Δικτύου Δράσης για την Κοινωνική Εργασία (SWAN), κοινωνικοί λειτουργοί, εξυπηρετούμενοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε προσπάθεια καταπάτησης των βασικών δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην περιοχή της Πάτρας αλλά και διεθνώς. Τα δικαιώματα των προσφύγων δεν είναι ούτε διαπραγματεύσιμα αλλά ούτε και ανταγωνιστικά με τα δικαιώματα της υπόλοιπης κοινωνίας.
Καλούμε σε δράση όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των προσφύγων στην τροφή, στο πόσιμο νερό, στο αποχετευτικό δίκτυο αλλά και το δικαίωμα σε ελεύθερες και προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας, κατοικίας, εκπαίδευσης, προνοιακής υποστήριξης καθώς και το δικαίωμα στην ένταξη στις τοπικές κοινωνίες με ισότητα και αξιοπρέπεια.