ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ /ΣΤΡΙΩΝ

Προς

Τον Γενικό Γραμματέα της

Περιφέρειας Δ. Ελλάδας

Πάτρα

Θέμα: Σύγκληση Σύσκεψης για τους πρόσφυγες

Κύριε Περιφερειάρχη,

Μετά τη συνάντηση που είχαμε μαζί σας και κατόπιν απόφασης της συνέλευσης της Κίνησης θεωρούμε σημαντικό και αναγκαίο και για τούτο σας προτείνουμε να συγκαλέσετε σύσκεψη φορέων της Πόλης μας προκειμένου να συζητηθεί ουσιαστικά και να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά ( άμεσα μέτρα ανθρωπιστικής βοήθειας, χωροθέτηση Κέντρου Φιλοξενίας κλπ) η κατάσταση του καταυλισμού των προσφύγων.

Μετά και τις κοινές μας διαπιστώσεις ότι το ζήτημα δεν μπορεί να χρονίζει γιατί έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την ζωή των προσφύγων καθώς και επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των περιοίκων η Κίνηση, με βάση τα παραπάνω και τη συνολική της τοποθέτηση στο πρόβλημα, προτείνει τα εξής:

Να συγκληθεί σύντομα, μέσα σε 10-15 ημέρες, σύσκεψη στην Περιφέρεια για το θέμα όπου ο κάθε φορέας θα τοποθετηθεί και θα αναλάβει τις ευθύνες του.

Προτείνουμε στη σύσκεψη αυτή να πάρουν μέρος, ως άμεσα εμπλεκόμενοι και ως έχοντες ρόλο να παίξουν εκ της θέσεώς τους οι παρακάτω φορείς και πρόσωπα:

Ο Περιφερειάρχης ως συντονιστής της σύσκεψης, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και οι επικεφαλής των Νομαρχιακών παρατάξεων, ο Δήμος και οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, οι βουλευτές του Νομού , εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής, εκπρόσωποι των προσφύγων και εκπρόσωποι της Κίνησης

Η Κίνηση εκτιμώντας ότι χρειάζεται άμεση παρέμβαση ζητάει να φροντίσετε για την εγκατάσταση στον καταυλισμό του προσφερόμενου κοντέινερ από τον κ. Φλωράτο για τη δημιουργία ιατρικού εξεταστηρίου με τη συνδρομή γιατρών της κίνησης, και της ΕΙΝΑ την προμήθεια χημικών τουαλετών ή τη δημιουργία στο χώρο τουαλετών, μέχρι να εξευρεθεί λύση μετεγκατάστασης των προσφύγων , (έχουμε καταθέσει σχετική πρόταση της Κίνησης) για τους αυτονόητους λόγους προστασίας της υγείας των προσφύγων και των περιοίκων.

Να παρέμβετε ώστε να σταματήσει ο αποκλεισμός των προσφύγων από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η άμεση χωροθέτηση Κέντρου Φιλοξενίας θεωρούμε ότι είναι η μόνη ρεαλιστική λύση . Ευελπιστούμε ότι έχει «ωριμάσει» το αίτημα και οι υπεύθυνοι φορείς θα αντιληφθούν το αδιέξοδο που δημιουργεί η αρνητική προς αυτό θέση.

Πάτρα 3 Μαΐου 2008.